For Flaatenbjørk kompani har det helt siden starten handlet om å forsøke å skape et ekte og gjensidig møte mellom publikum og aktørene, der aktørene på scenen er like lydhøre ovenfor publikum som publikum er ovenfor det som skjer på scenen. For Flaatenbjørk kompani starter dialogen med publikum allerede i produksjonsperioden med verkstedsvisninger i vårt studio, der publikums tilbakemeldinger får helt reel betydning for den videre utviklingen av prosjektet. Hvordan opplever jeg mitt eget liv i hverdagen, slik det leves nå? Hvordan er jeg tilstede i livet mitt? Er det i det hele tatt et relevant spørsmål? Om jeg er tilstede altså? Jeg mener, selvfølgelig er jeg her, men er jeg egentlig sulten? Eller er jeg mest av alt mett? Og kanskje er det helt tilfredstillende. Austsidevegen er en lek med virkeligheten. Vi ønsker utforske hvordan vi mennesker i perioder kan oppleve våre egne liv som lite verdifulle, og i perioder som mer verdifulle, avhengig av hvilket språk vi bruker til å beskrive våre egne liv. Det skal bli en publikumsinvolverende teaterforestilling for voksne, basert på en assosiativ tekst om minner. Skuespillerne i Austsidevegen er de samme skuespillerne som har vært involvert i Kandisia, og skuespillernes ord på scenen er både personlige, ekte og løgnaktige.  

 Forprosjektet er produsert med støtte fra Norsk kulturråd –