Scenekunst for barn og unge

Scenekunst for barn og unge

 

Flaatenbjørk kompani har laget teater og scenekunst for barn og unge siden 2006.

Det er fort gjort å tenke at det å spille for barn i en barnehage eller en gymsal ikke er de optimale premisser for profesjonell scenekunst. Til en viss grad kan jeg forstå dette perspektivet, men dette perspektivet avslører også en holdning der en definerer kunsten utifra omstendighetene. Utifra rommet, istedenfor kunsten selv. Det avslører en holdning der teater og annen scenekunst blir teater og scenekunst utifra konteksten som omgir kunsten.

I Flaatenbjørk kompani ser vi det annerledes. Kunsten blir ikke mer kunst av å være innenfor institusjonen. Scenekunst blir kunst i kraft av sitt møte møte med publikum og sin evne til å igangsette nye refleksjoner.

Til forskjell fra et voksent publikum byr barn og unge på noe så sjeldent som ekte og oppriktig respons. Barn og unge fremstår, i motsetning til et voksent passivt publikum, som et mer levende publikum. Teater for barn og unge er et levende teater.

 

 


Å lage scenekunst for barn og unge innenfor Den kulturelle skolesekken (Dks) krever en høy grad av faglig presisjon.

Man kan ikke innenfor Dks regne med at publikum uten videre respekterer spilleregler og konvensjonene vi kjenner fra teatret. Og kanskje kreves det derfor enda mer faglig presisjon i scenekunst for barn og unge innenfor Dks enn scenekunst for voksne på de etablerte scenene? Innenfor Dks kan man ikke uten videre kan ikke regne med at publikum «oppfører seg skikkelig». Og det skal man heller ikke.

Kunst som forutsetter at publikum «oppfører seg» er ikke kunst som bidrar til refleksjon.

I Flaatenbjørk kompani er det møtet mellom barna og oss på scenen, som står i fokus. En forestilling er en fortløpende forhandling med publikum om forestillingens spilleregler. Når vi turnerer ungdomsskoler og barneskoler har vi møtt et fantastisk spekter av publikummere, alt fra lydige elevgrupper som ikke engang tør å le, til elever som reiser seg opp under forestillingen og starter sin egen dialog på tvers av scene og sal. Det er utrolig deilig og befriende.

Det er dette som er det levende teater.