Flaatenbjørk kompani har produsert scenekunst for barn og unge, primært rettet mot Den kulturelle skolesekken, siden 2006. Kompaniet har siden oppstarten produsert 5 forestillinger for ungdom og 3 for barn fra første til fjerde klasse, og én forestilling for barnehagebarn.

Scenekunstnere som har jobbet med kompaniet er Anders Rummelhoff, Solveig Laland Mohn, Marina Popovic, musiker Heidi Marie Vestrheim, dramaturg Carl Jørn Johansen, scenograf Jennie Hagevik Bringaker, lys- og videodesigner Kristjan Belgau, skuespiller Kenneth Homstad, Erlend Hammer Hansen og Karen Røise Kielland. Kunstnerisk leder siden starten har vært Jarl Flaaten Bjørk, som også fungerer som produsent, dramatiker, regissør og skuespiller.

Arbeidsavtalen innad i kompaniet er at alle bidrar med hva de mener om alt fra tekst til bevegelse til teknikk, til dramaturgi, og at den som har den beste idéen eller best peiling blir hørt.


Mobil: 907 43 823
E-post: jarl@flaatenbjork.no


Postadresse:
Flaatenbjørk kompani AS
v/Jarl Flaaten Bjørk
Benveien 18
1182 Oslo