GALSKAPSPROSJEKTET

14mai2010_6517web GALSKAPSPROSJEKTET iscenesetter et menneskes behov for å snakke om de erfaringer som preger en som har vokst opp med en foreldre som er psykisk syk. Forestillingen er dokumentarisk, og det publikum presenteres for er hentet fra virkeligheten. I dagens samfunn bruker vi ikke lenger begrepet galskap om psykiske lidelser. I stedet bruker vi begreper som angst, adhd, schizofreni, depresjon eller bipolaritet. Bevisste mennesker som vi er, har vi lært oss å bruke disse begrepene i dagligtalen, men gir dette oss i det hele tatt noen større innsikt i hvordan det er å leve med psykiske lidelser? Og gjør vår kjennskap til psykiatriske diagnoser det i det hele tatt lettere for oss å snakke om egen psykiske helse?
Foto: Tanja Steen
Alle foto: Tanja Steen
Med GALSKAPSPROSJEKTET vil Flaatenbjørk kompani sette fokus på at bevisstgjøringen rundt psykiske lidelser har en fallgruve, nemlig sykeliggjøringen av psykiske lidelser. Med denne forestillingen ønsker vi å vise at bevisstgjøringen like gjerne kan lede til fremmedgjøring som innsikt, og at en unyansert tilnærming til diagnoser like gjerne kan bidra til å innskrenke samtalen rundt psykiske lidelser. Vi ønsker å sette fokus på at galskap tvertimot er en del av livet og ikke noe annet enn normalen. Hvordan skal man egentlig forholde seg til psykisk sykdom, og hvordan kan barn oppleve det når far får en “diagnose”? Historiene som utspilles er hentet fra Jarl Flaaten Bjørk’s egne erfaringer med det å vokse opp med en far som var psykisk syk. Vi møter en ung gutt som sliter med å fortelle sine kamerater om sine opplevelser med far, og vi møter den samme unge gutten og faren, som selv om de er svært glad i hverandre, også sliter med å møte hverandre. Det å vokse opp med en foreldre som er psykisk syk kan gjøre at en som barn føler på en del uttrygghet i hverdagen. En uttrygghet man tar med seg ut av hjemmet og inn i sosiale sammenhenger. En uttrygghet man ikke ønsker eller kan kontrollere, men som allikevel preger en store deler av livet. Med GALSKAPSPROSJEKTET ønsker vi å gi publikum en erfaring med denne utryggheten.

Full rulle

Det skjer mye for tiden og det har derfor vært vanskelig å sette av tid til å holde folk oppdatert på hva kompaniet driver med om dagen. For å ta det første før ...

12 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *