djønk 2.1

Foto: Tanja Steen djønk 2.1 er et iscenesatt foredrag om valg, frihet og avhengighet. Forestillingen fremstår på mange måter mer som et foredrag enn en teaterforestilling, og egner seg sånn sett bedre for en gymsal enn en teatersal. Gurid Hermansen og Hans Bjerknes fra organisasjonen djønk kommer på besøk på skolen din, og med seg har de misbrukeren ”Herman”. djønk er navnet på en uhyre fancy organisasjon der opplysningskampanjer og coaching er blitt big business.
Foto: Tanja Steen
Alle foto: Tanja Steen
I første del av forestillingen kan det virke som om djønk er en reell organisasjon og at dette er et reelt foredrag for ungdom om rusmidler og valgfrihet. Organisasjonen djønk er kommet for å holde sitt introduksjonskurs ”frihet, valg & the consious addiction”. Har du problem med valg av karriere, kjæreste eller religion, fortvil ikke: djønk hjelper deg! djønks kurs er en klassisk informasjonskampanje pakket inn et nytt og fancy formspråk med digitale hjelpemidler og ny norsk design. djønk reiser rundt med sine kurs og viser frem ”Herman” som et slags skrekkeksempel på hvor ille det kan gå om ikke ungdommen gjør veloverveide, gode valg. Forestillingen tar imidlertid en uventet vending idet ”Herman” motsetter seg å bli fremstilt som skremmebilde. Kan hende kan opplysningskampanje med ideal og skremmebilder like gjerne virke mot sin hensikt? Forestillingen djønk 2.1 er første del av Flaatenbjørk kompanis frihetstriologi og fremstår som en moderne tragikomedie som stiller spørsmål til ansvarliggjøring av individet i vår tid. Intill nylig het forestillingen kun djønk, men ettersom den nå er kommet i en ny, bedre og oppgradert versjon heter den nå djønk 2.1.