Seksuell Empati vol. 1 – Handlinger

[slide] Flaatenbjørk kompanis første produksjon. Denne ble produsert i 2006. I 2010 ble produksjonen overtatt av et nytt crew, nå spiller Ivar Furre Aam forestilligen sammen med tekniker Nikolai Høgset.

Akademi for scenekunst: Conan & Co

[slide] Dette prosjektet gjorde vi da jeg gikk i 2. klasse på Akademi for Scenekunst. Jennie Hagevik Bringaker og Marte Johanne Ekhougen var scenografer på dette arbeidet. Veileder: Gerd Zoe Christiansen.