Skjermbilde 2014-02-07 kl. 11.16.46

I forbindelse med at jeg skulle igang med å produsere forestillingen Gåkke an!? våren 2014 var jeg så heldig å bli en del av SceSams verksted for interaktive dramaturgier. På dette tidspunktet var prosjektet imidlertid ikke fullfinansiert og ettersom premieredato var uavklart satt jeg, men svært god hjelp fra Kai Johnsen og Lisa Marie Nagel, igang med et forprosjekt der jeg snarere enn fokusere på lage en ferdig forestilling fokuserte på å utforske samspillet med publikum.

Jeg definerte tidlig følgende forskningsspørsmål:
1) Hva innebærer det å gi publikum frihet til å medvirke?
2) Hva er skuespillerens rolle i en interaktiv forestilling?

Forskningsprosjektet strakk seg over 3 verkstedsuker, bestående av 13 arbeidsdager, hvorav 7 av dagene innebar testvisninger for publikum. Vi hadde testvisninger på Ekeberg skole, Lakkegata skole og på St. Croix for elever fra Fredrisktad.