Tittel:

Fokus i fokus

Kurs i hvordan du bedre kan takle nervøsitet og stress når du snakker for en forsamling.

Sliter du nervøsitet når du skal snakke foran en forsamling?
Dette er kurset er laget for deg som enten skal holde tale i konfimasjon eller som innimellom må gjøre presentasjoner i forbindelse med jobb. Kurset vil lære deg enkle teknikker for å takle stress i forbindelse med det å snakke foran en forsamling.

Det å stå foran en forsamling gjør noe med deg. Det å oppleve seg betraktet gjør noe med deg. I slike situasjoner kan selv den enkleste ting oppleves uoverkommelig. Kroppen reagerer ofte med stress, pusten blir ofte grunnere og hodet begynner å tenke en masse negative tanker om egen prestasjon.

Presentasjonskurset tar utgangspunkt i hva som skjer med kroppen idet man stiller seg opp for å snakke foran en forsamling. Tanken er at man, gjennom å trene kroppbevissthet, lettere kan takle det stresset kroppen da opplever, som mangel på pust og opplevelse av tid/rom. I dette kurset er det ikke om å gjøre å prestere. Dette kurset dreier seg om å lytte til kroppens signaler og annerkjenne det kroppslige stresset som gjerne kommer som en reaksjon på det å skulle snakke til en forsamling. Målet med kurset er både å gjøre deg bevisst disse reaksjonene og gjøre deg istand til å takle disse kroppslige og mentale reaksjonene på en bedre måte.

I kurset jobber vi med:
– Å bli kjent med normale, men kanskje uvante, reaksjoner på å stå foran en forsamling.
– Å bli kjent med «vanlige feil» som gjerne oppstår i slike situasjoner (som følelsen av å miste pusten, snakke fort osv).
– Å bli kjent med hvordan man kan fokusere bedre for å unngå slike «vanlige feil».
– Gode og konkrete tips og tekniker som kan gjøre det enklere for deg å både stå og snakke foran en forsamling.

Antall kursdeltakere pr kurs: 6-12 personer.

Booking: Send en epost til jarl@flaatenbjork.no