Skjermbilde 2015-06-02 kl. 21.44.39

Et risikoprosjekt å bevilge 5 millioner til forskning på kunstnerisk kvalitet

Når Norsk kulturråd (Nkr) nå utlyser 5 millioner for å stimulere til forskning på kunstnerisk kvalitet, er dette en måte å vise at de tar sitt mandat på alvor på. Selv om det er mye bra ved dette, er det ikke uproblematisk at kulturrådet på denne måten outsourcer sin kjernevirksomhet.

I sin beste forstand er dette tiltaket en måte å vise at de tar søkerne sine på alvor. I sin beste forstand er dette en innrømmelse av at det innad i kulturrådet er behov for tydeligere verktøy for å vurdere kunstnerisk kvalitet. Å utlyse disse 5 millionene er sånn sett raust, på mer enn én måte.

Den sittende scenekunstkonsultenten, Melanie Fieldseth, skriver i et innlegg på Nkrs nye nettside en redegjørelse for sine vurderinger av kunstneriske kvaliteter i urealiserte prosjekter. Dette er også raust. Hun påpeker at det å bedømme et kunstverks kvalitet er en vanskelig øvelse i seg selv, og legger ikke skjul på at det å vurdere et urealisert kunstverk, basert på en prosjektbeskrivelse, byr på en rekke utfordringer.

Nkr gir i dag ikke offentlig innsyn i søknadsbehandlingen. Utvalgene er fristilt og uavhengig, uten noe krav til offentlig å begrunne sine bedømmelser. Nkr kaller dette fagfellevurdering, noe som er sterkt misvisende.

Norsk forskningsråd benytter seg av fagfellevurdering. Her oppnevnes minst to fagpersoner pr prosjekt det søkes på. Disse fagpersonene må så skriftlig begrunne sin bedømmelse av forskningsprosjektet (vi snakker om en helt annen arbeidsmengde her). Det som skjer i de lukkede utvalgene hos Nkr, ligner ikke på fagfellevurdering overhode.

5 millioner til forskning på kunstnerisk kvalitet er raust, men om Nkr ønsker en dypere forståelse og kunnskap om kriterier for kunstnerisk kvalitet er det ikke sikkert de haddevtrengt å bevilge 5 millioner til forskining på feltet. De kunne startet et annet sted. De kunne startet med å åpne for offentlig innsyn i søknadsbehandlingen. De kunne istedet utdypet avslagene på en ryddigere og etterprøvbar måte. 

Kan hende vil dette være en mye mer demokratisk måte å skape en felles forståelse for kunstnerisk kvalitet enn å overlate jobben til godt betalte forskere.

Det blir spennende å følge tildelingsrunden der de 5 millionene skal fordeles. Om Nkr makter å fremprodusere en forskning, som ikke bare en en forskning, men også en samfunnsdebatt om kunstnerisk kvalitet, da skal jeg bøye meg i støvet og takket for tiltaket. 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *