Markedsøkonomisk terminologi

I dagens aftenposten, 5. november, leser jeg en overraskende provoserende artikkel om professor i religionshistorie Torkel Brekke som nå skal gi ut en blekke ved navn Frihet og religion. Om aftenposten gjengir ham rett, synes han å mene at det er helt greit å omtale religøs praksis med begreper hentet fra markedsøkonomien.

Selvfølgelig kan man, som et tankeeksperiment, omtale og analysere religiøs praksis og samspill med begreper hentet fra markedsøkonomien, men bytter man ut det religiøse språket med markedsøkonomiens, reduserer man jo samtidig samfunnets arenaer for refleksjon og ettertanke. Å styre det religiøse språket mot et markedsliberalistisk har konsekvenser, og selv om jeg  ikke selv er kristen, mener jeg vi bør forsvare et slags ideologisk mangfold her.

Tror han ikke at det å endre måten å snakke om religionen på kommer til å påvirke religionsutøvelsen? Og hva gjør han egentlig, devaluerer han religion eller opphøyer han tilbud og etterspørsel?

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *