Høsten 2009

Denne høsten spiller vi Seksuell Emapti vol. 1 – Handlinger i Finnmark fra 7. – 11. september og fra 12. – 16. oktober. Den 17. september spiller vi i Trondheim, på Avantgarden under teaterfestivalen Den Unge Garde. Og den 23. – 27. november turnerer vi ungdomsskoler med vol.1 i Hedmark.

Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter spilles på ungsdomsskoler i Vest-Agder fra 2. – 4. november (og igjen 3 uker våren 2010). I tillegg spilles den på Det Åpne Teater 18. og 19. november.

Vi kommer i høst til å sette igang produksjon av en ny forestilling: GALSKAPSPROSJEKTET. Premieredato er enda ikke klar.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *