Våren 2011

Denne våren er vi igang med produksjon av ny en forestilling, som heter djønk. Vi begynte prøvene på djønk 3. januar og holder det gående med prøver i 3 bolker frem til mai. Innimellom prøvene, og bolkene, reiser Kristjan og Jarl på turne med Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter.  I tillegg spilles GALSKAPSPROSJEKET på 10-års jubileet for Den kulturelle skolesekken, 5. april i Larvik.

Turneplaner for Seksuell Empati vol. 2 finner du her og her.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *