FORSKNINGSSPØRSMÅLENE VAR DEFINERT SLIK:

1) Hvor klare og tydelige må rammene være for at publikum skal føle seg fri til å interagere/medvirke? (Verksted 1)

2) Hva består skuespillerens arbeid av i en interaktiv teaterforestilling? (Verksted 2)

3) Hvordan la publikum aktivt være med og reflektere over forestillinges tema? (Verksted 3)

Hvordan begynte det?

Da Flaatenbjørk kompani i 2013 skulle igang med å utvikle forestillingen Kandisia (som på dette tidspunktet hadde tittel: Gåkke an!?) innledet kompaniet et samarbeid med SceSam -verksted for interaktive dramaturgier.

Med midler fra SceSam avholdt kompaniet, bestående av skuespillerne Solveig Laland Mohn og Anders Rummelhoff og Jarl Flaaten Bjørk 3 verksteder der hovedfokus var å forske på ulike måter å tilrettelegge for publikums interaktivtet.

Forskningsprosjektet ble veiledet av Kai Johnsen og Lisa Marie Nagel, og strakk seg over 3 verkstedsuker, bestående av 13 arbeidsdager, hvorav 7 av dagene innebar testvisninger for publikum.
Vi hadde testvisninger på Ekeberg skole, Lakkegata skole og på St. Croix for elever fra Fredrikstad.

og her kan du lese dagboken fra SceSam-verkstedene...