Kulturrådet bevilger midler til ny forestilling

Idag, 24. november, har kulturrådet lagt ut listene for tildelinger, og Flaatenbjørk kompani får 620 000 til neste produksjon: Uten Genser. Tidligere i år ble Uten Genser tildelt 100 000 fra spenn.no, og med disse midlene blir forestillingen en realitet. Forestillingen skal være klar høsten 2012 og Uten Genser er andre del av Flaatenbjørk kompanis frihetstrilogi.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *