Møte på Norsk Skuespillersenter

27. november skal Kristjan og jeg møte med ungdom i samarbeid med Norsk Skuespillersenter. Planen med dette møtet er å etablere kontakt med en gruppe ungdom som kan fungere som referanse og testpublikum for arbeidet med SE vol.2 – Identiteter. Opplegget for dagen er; først spille SE vol.1, deretter en pause (hvor Kristjan, som har med sin sønn Emil, er nødt til å reise hjem), etterfulgt av en ny runde hvor ungdommene og jeg først samtaler litt om vol.1 for derretter snakke vidre om tematikken i og produksjonen av SE vol.2.

mer info:Norsk Skuespillersenter

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *