Realisme i innvandringsdebatten?

apottesenEspen Ottesen stiller opp søndagens Aftenposten (7. feb 2016) «humanister» og «realister» som motpoler i den norske innvandrings- og integreringsdebatten, men er det riktig at det å ønske å hjelpe medmennesker i nød bærer preg av mindre realisme enn å ønske å begrense hjelpen?

Hadde vi ønsket, kunne Norge hjulpet mange fler. Hadde integreringsministeren brukt all sin energi på å oppfordre kommuner og borgere til å åpne armene og gjøre plass til fler, så kunne vi helt reelt sett fått til dette. Integrert på den gode måten er disse menneskene en ressurs.

Motpolene i den norske innvandringsdebatten dreier seg ikke rundt realisme vs humanisme. Med en dose mindre kynisme og en dose mer konstruktivt fokus er det vel så mye realisme i å gjøre integrering til en positiv drivkraft for samfunnet.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *