Lokale på sjokoladefabrikken!

Idag flytter Seksuell Empati vol.2 – Identiteter inn i produksjonslokalet på sjokoladefabrikken på øvre Grünerløkka, det blir bra!

Her kommer det iløpet av senhøsten og vinteren til å bli arrangert visninger for ungdom underveis i produksjonsperioden.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *