Åpen visning: verk i prosess

Ettersom møtet med publikum er viktig for oss i de forestillingen vi lager
liker vi å ha hyppige prosessvisninger for venner, mindre kjente og ungdom.

Vi holder derfor vår første prosessvisning etter knappe to ukers arbeid
Tid: Torsdag 13. januar kl 13.00
sted: S-Lab (også kjent som Sorialaboratioria)
adresse: Vogtsgate 64

Om du har lyst til å komme, ta kontakt (via kontaktskjema).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *