Bolk1 med djønk er over

Siden 3. januar har vi jobbet sammen, skuespillerne, tekniker Kristjan og jeg i 4 uker. De to første ukene handlet mye om å prøve ut foredraget som form. Vi jobbet også mye med ideen om at karakterene Hans (spilt av Anders) og Gurid (spilt av Karen) kommer på besøk til skolen fra organisasjonen Nei til Djønk for å holde et foredrag om avhengighet, og at de har med seg den narkomane «Herman» (spilt av Kenneth). Deretter tok vi en ukes pause hvor Kristjan og jeg dro på turne med Seksuell Empati vol. 2 i Møre og Romsdal.

Da vi kom tilbake begynte vi den tredje uken med å tenke nytt i forhold til karakterene og ideen om at Hans og Gurid skulle holde et foredrag om avhengighet, kanskje de istedet skulle holde et foredrag om frihet? Jeg skrev om teksten en del, og på torsdagen hadde vi visning for elver fra Foss. Det var spennende. Og veldig lærerikt. Deretter dro Kristjan og jeg dro på en ukes turne med Seksuell Empati vol. 2 i Aust-Agder.

Uke 4, fortsatt i bolk 1, startet med fysikalitet. Siste tre ukene har vi forsovet jobbet mye fysisk som del av oppvarmingen, men for å skape et felles fysisk språk var det viktig for meg å legge bort manus og kun jobbe «senter» aka «the force», kraften, som kommer innenifra (intern vits). Uansett, siste uke har vi jobbet mye med gester og bevegelsessekvenser. Hver karkakter har fått sine gester og koreografi og vi har forsøkt å jobbe utifra en formal motivasjon (i motsetning til en psykologisk motivasjon). Tanken er at vi etterhvert kan bearbeide og forme materialet (bevegelse og tekst) både med psykologiske motivasjoner og formale motivasjoner.

Begrepsparet formal og psykologisk er strengt tatt ikke motsetninger, men i denne sammenheng kan det være praktisk å se på dem på denne måten.

Nå tar vi en liten pause med arbeidet med skuespillerne, neste uke skal Kristjan og jeg til Møre og Romsdal igjen, før vi tar en god 4 ukers pause før vi begynner bolk 2. I denne pausen skal jeg skrive mer tekst, og lage presisere og utvikle bevegelsesmateriale. Forhåpentligvis har vi et manus med begynnelse og slutt klart til den 21. mars.

I bolk 2 vil dramaturg Carl Jørn komme opp fra Stavanger, det blir bra. Dessuten kommer vi også til å bytte ut Kenneth Homstad med Erlend Hammer Hanssen. Kenneth har nemlig fått jobb på Den Nationale Scene i Bergen, og dette er gammelt nytt for meg og en lang historie som jeg ikke skal dra her, men Erlend erstatter altså Kenneth for resten av prøvetiden.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *