Første bolk med djønk

Manus til forestillingen djønk har vært under utvikling iløpet av høsten og allerede i januar begynner vi første bolk med prøver med skuespillerne. Manuset er ikke ferdig, men kursen er staket ut.

I denne første fireukers bolken vil skuespillerene delta som medskapende og bidrar fritt og aktivt i prosessen med materialproduksjon og med innspill for å dreie og spisse konseptet. Selv om mye av teksten ligger klar ved første prøve er det få ting som er skrevet i stein.

Et av målene for den første prøvebolken er å utarbeide fysisk materiale, og prøve ut de tekstlige ideen som foreløpig ligger til grunn. Vi kommer også til å forsøke å holde hyppige visninger iløpet av denne første bolken, ikke for at vi tror det er 100% ferdig, men kun for å teste ut noen ideer. Ønsker du å komme på visning, legg igjen svar (en kommentar), så tar jeg kontakt med deg.

Neste prøvebolk avholdes fra 21. mars til 8. april. Siste bolk varer fra 25. april til 8. mai.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *