GALSKAPSPROSJEKTET

Flaatenbjørk kompani ble 11. desember tildelt 380 000 fra Norsk kulturråd, Fri scenekunst. I tillegg er produksjonen tidligere tildelt 200 000 fra Spenn.no og forestillingen har nå et totalbudsjett på 580 000. Scenograf på prosjektet er Lena Thorsmæhlum, og i tillegg til Flaatenbjørk kompanis faste stab, er skuespillerne Anders Rummelhoff og Kenneth Homstad også med i dette prosjektet.

Vi har i tillegg innledet et samarbeid med Dramatikkens Hus, noe vi gleder oss veldig over. Prøvene holdes i mars – april på Fabrikken på Grunerløkka. Premiere finner sted en gang i midten av mai.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *