Presentasjonskurs mandag 5. mai

Opplegget for dagen er som følger:

1) Introduksjon
Oppgaver og samtale om verdien av å være godt forberedt i forkant av en presentasjon

2) Oppvarming
Vi gjør ulike øvelser for å skjerpe sansene
Vi varmer opp leddene i kroppen
Vi varmer opp stemmen
Vi jobber med kroppens ballanse

3) Tekstarbeid
Vi jobber med å lytte mens man snakker
Vi analyserer teksten
Med utagangspunkt i analysen jobber vi med formidling av innholdet

4) Det å stå på en scene
Vi jobber med forskjellen på det å si en tekst én til én, og det å stå på en scene og si den samme teksten
Vi jobber med fokus og aktiv bruk av rommet som et virkemiddel
Arbeid med gester, tempo og andre virkemidler for å poengtere og levendegjøre teksten

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *