Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter

Hva gjør det med oss at vi betrakter oss selv og andre som representanter for ulike kategorier snarere enn medmennesker?
Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter er en undersøkelse av hvordan vi utvikler vår identitet og hvordan vi i denne sammenheng forholder oss til seksuell orientering.

Hva er det som betyr mest for ungdoms følelse av identitet og spiller det i det hele tatt noen rolle om man er heteroseksuell eller homo?

Både ungdom og voksne kan ha svært ulike holdninger i forhold til seksualitet. Dette kan ha mange årsaker, men en av dem kan kanskje være at heterofile sjelden har reflektert over sin egen seksuelle orientering? På akkurat samme måte som homofili er jo heterofili også en seksuell orientering, og heterofile har, i likhet med homofile, sjelden selv valgt sin seksuelle orientering. I motsetning til homofile derimot, blir heterofile sjeldent konfrontert med sin seksualitet og det er dét denne forestillingen forsøker å gjøre noe med.

Med forestillingen forsøker Flaatenbjørk kompani å sette fokus på at heterofili også er en seksuell orientering.
Forestillingen er produsert med støtte fra Kunstløftet, Norsk Kulturråd og Fond for lyd og bilde.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *