Våren 2011

Denne våren er vi igang med produksjon av ny en forestilling, som heter djønk. Vi begynte prøvene på djønk 3. januar og holder det gående med prøver i 3 bolker frem til mai. Innimellom prøvene, og bolkene, reiser Kristjan og Jarl på turne med Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter.  I tillegg spilles GALSKAPSPROSJEKET på 10-års jubileet for Den kulturelle skolesekken, 5. april i Larvik.

Turneplaner for Seksuell Empati vol. 2 finner du her og her.

Høsten 2010

Denne høsten turnerer vi med to forestillinger, samtidig setter vi igang med en ny produksjon. Den nye produksjonen heter djønk og tematiserer avhengighet.

30. aug – 3. sept: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter spilles for DKS i Vest – Agder, se turneplan her

27. sept – 1. okt: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter spilles for DKS i Vest – Agder, se turneplan her

7. okt – 9. okt: GALSKAP – en syk kommedie (aka GALSKAPSPROSJEKTET) spilles på Dramatikkens Hus

25. okt – 29. okt: GALSKAPSPROSJEKTET spilles for DKS i Oslo, se turneplan her

22.nov – 26. nov: Seksuell Empati vol.2 – Identiteter spilles for DKS i Aust-Agder, se turneplan her

8.des – 10. des: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter spilles for DKS i Vest – Agder, se turneplan her

Våren 2010

Et godt nytt år er her med løfter om gode dager. Flaatenbjørk kompanis planer, utover å være flinkere til å oppdatere denne hjemmesiden, er:

5.-8. januar: DKS turne i Sogn og Fjordane med Seksuell Empati vol.1 – Handlinger

28.-29. januar: Kulturtorget i Molde (Møre og Romsdal) med Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter

5. februar: En dag DKS i Vestfold med Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter

8.-12. februar: DKS turne i Vest-Agder med Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter

1. mars – 30. april: Produksjonsstart med GALSKAPSPROSJEKTET. Premiere engang i mai.
DKS turne med ny skuespiller og tekniker i Seksuell Empati vol. 1. Ivar Furre Aam og Nikolai Høgset overtar forestillingen og turnerer Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

3.-7. mai: DKS turne med Seksuell Empati vol.2 – Identiteter

Høsten 2009

Denne høsten spiller vi Seksuell Emapti vol. 1 – Handlinger i Finnmark fra 7. – 11. september og fra 12. – 16. oktober. Den 17. september spiller vi i Trondheim, på Avantgarden under teaterfestivalen Den Unge Garde. Og den 23. – 27. november turnerer vi ungdomsskoler med vol.1 i Hedmark.

Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter spilles på ungsdomsskoler i Vest-Agder fra 2. – 4. november (og igjen 3 uker våren 2010). I tillegg spilles den på Det Åpne Teater 18. og 19. november.

Vi kommer i høst til å sette igang produksjon av en ny forestilling: GALSKAPSPROSJEKTET. Premieredato er enda ikke klar.

SE1 i Trondheim og i Bergen

Flaatenbjørk kompani spiller Seskuell Empati vol.1  – Handlinger i Trondheim, i Olavshallen, onsdag 6. mai kl 13.00 i forbindelse med en samling for Den Kulturelle Skolesekken i Sør-Trøndelag. 7. mai spiller vi i Bergen for fosterhjemsbarn i regi av Ungdomsfamilien og Bufetat i Bergen

Åpne prøver, forestilling og premiere

Spilletider:

Onsdag 18. mars kl 13.00 Åpen prøve: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter. Sted: Stockholmsgata 12.

Torsdag 19. mars kl 19.00 Forestilling: Seksuell Empati vol. 1 – Handlinger, Hedmarkversjonen. Sted: Stockholmsgata 12.

Fredag 20. mars kl 13.00 Åpen prøve: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter. Sted: Stockholmsgata 12.

Torsdag 26. mars kl 19.00 Premiere: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter. Sted: Stockholmsgata 12.

Fredag 27. mars kl 19.00 Forestilling: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter. Sted: Stockholmsgata 12.

Lørdag 28. mars kl 19.00 Forestilling: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter. Sted: Stockholmsgata 12.

Søndag 29. mars kl 19.00 Forestilling: Seksuell Empati vol. 2 – Identiteter. Sted: Stockholmsgata 12.